top of page
logoachtergrondtransparant alleen VayaV.

Het project ‘Leuk voor Elkaar Alphen’ brengt 60-plussers op een unieke manier bijeenbrengen om samen leuke dingen te doen. Bij de gezamenlijke bijeenkomsten speelt de computer met sociale media, games en virtuele werelden een belangrijke rol.

Verveling en eenzaamheid voorkomen

“Na een actief werkend bestaan was ik bang dat mijn leven minder zinvol zou worden en ik me zou gaan vervelen”, vertelt Hein de Graaf (71) uit Koudekerk aan de Rijn en initiatiefnemer van het project. “Maar samen met anderen ontdekte ik dat de ‘online wereld’ op computer en tablet van alles voor mij en andere leeftijdsgenoten kan betekenen: gezelligheid, samen plezier maken, elkaar bijstaan in raad en daad, elkaar vertrouwen, samen deelnemen aan leuke activiteiten, samenwerken, nieuwe mensen leren kennen, of oude vriendschappen onderhouden en versterken.”

Online wereld ontdekken

“We horen en lezen dagelijks dat velen plezier beleven aan de ‘nieuwe media’. Dat gaat dan over sociale netwerken, communicatie, spelletjes, mobieltjes en tablets die van alles kunnen. Maar we horen ook dat het ‘niks is voor ouderen’. Nou daar geloof ik helemaal niets van! Ik wil anderen daarom helpen deze nieuwe wereld te ontdekken. Ieder op zijn eigen manier en in eigen tempo. En zowel bedoeld voor mensen die er nu nog niets mee doen, als voor degenen die hun weg in de online wereld al weten te vinden”, vertelt De Graaf.

Partners gevonden

Om dit voor elkaar te krijgen heeft De Graaf de Coöperatie VayaV opgericht waarin iedereen kan samenwerken om dit doel te bereiken. Vanuit VayaV is hij op zoek gegaan naar lokale partners en subsidiepotjes. “Ik heb een aantal partijen enthousiast gekregen voor mijn ideeën en die zijn nu partner in het project, zoals Actief Rijnwoude, Tom in de Buurt, de Bibliotheek Rijn en Venen en wethouder Han de Jager van de gemeente Alphen aan den Rijn”, vertelt De Graaf. De partners zien de nieuwe online middelen als een zeer interessante aanvulling op hun bestaande contact bevorderende activiteiten.

Subsidie

Het project werd financieel ondersteund door het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK.

Samenvatting Eindrapportage 2019-2020

 

Klik HIER voor het gehele rapport

Doel

Het doel van Leuk voor Elkaar Alphen is ‘versterking van het sociale netwerk van mensen, vooral van hen die kwetsbaar zijn. Dit wordt gerealiseerd door inzet van nieuwe sociale media, met name de virtuele wereld en 'social gaming'. Het netwerk wordt versterkt door samen plezier te maken en nuttig gebruik te leren maken van technologie en methodieken die speciaal aangepast zijn aan hun wensen en behoeften’. Zij vergroten door de aanpak hun zelfvertrouwen, gaan steeds meer voor elkaar betekenen en komen zo in contact met potentiële vrienden.

 

Resultaten

In 2019 is gestart met de eerste fase van het project. Daarbij werden actieve vitale ouderen gezocht en gevonden die ons bij staan om in volgende fases de meer kwetsbare en moeilijk bereikbare ouderen te betrekken bij het project. Het blijkt overigens dat deze groep actieve ouderen zelf ook uitgedaagd wordt als het gaat om het eigen sociale netwerk te handhaven/ te versterken.

 

Dat perspectief voor 2020 en verder de erkenning van wat tot nu toe bereikt is, blijkt er te zijn. Dat blijkt onder meer uit de subsidie die de gemeente Alphen ons heeft toegekend voor fase 2 in 2020.

In 2019 zijn er voldoende ouderen in de wijk bereikt die bereid blijken ons te helpen het eind doel te bereiken. De bijeenkomsten met deze groep vrijwillige ‘assistenten’ vinden plaats op plekken en momenten dat iedereen kan. Dat doorkruist een door ons vooraf veronderstelde geplande regelmaat. Het blijkt naast de geplande bijeenkomsten dus ook om meer spontane ontmoetingen te gaan, waarbij echter altijd een VayaV medewerker aanwezig is. En dat was ook onze bedoeling. De mensen moeten niet afhankelijk zijn van geplande bijeenkomsten om met elkaar digitaal te ‘spelen’ en elkaar daarbij te helpen.

De doelgroep wil vrijheid in de keuze hoe ze elkaar (blijven) ontmoeten, na de eerste groepsgewijze bijeenkomsten.

 

Het wordt steeds duidelijker hoe de twee-traps raket van LvE er uit ziet. De uiteindelijke doelgroep (eenzame mensen van alle leeftijden) wordt pas bereikt als er lokale gemotiveerde groepen zijn van actieve vitale ‘ouderen’, meestal tussen 65 en 75 jaar. Zij beschikken over voldoende tijd en zin om zich hier mee bezig te gaan houden. Zij gebruiken al nieuwe technieken en media, zij het vaak met veel problemen en vooral ‘omdat het moet’. Het gaat bij deze groepen om mannen en vrouwen, terwijl bij de uiteindelijke doelgroep de vrouwen in de meerderheid zijn. Het gaat hierbij vooral over het gebruik van de mobiel, foto’s en berichten maken en delen en betalingsverkeer en veiligheid. Verderop in het rapport worden nog meer populaire onderwerpen besproken.

Deze groepen zijn de eerste die in een wijk moeten worden georganiseerd. De werving en PR moet op hen zijn afgestemd. Zet bijvoorbeeld een maandelijkse helpdesk op in de wijk. Daar komt deze doelgroep op af.

We beschrijven nu de bijeenkomsten als volgt:

  1. Een gelegenheid om met elkaar de ervaringen uit te wisselen met nieuwe technologie zoals (voorbeelden).

  2. Kennis maken met leuke en nuttige nieuwe toepassingen en de mogelijkheid krijgen deze samen uit te proberen, ook thuis. (voorbeelden)

  3. Discussie over voor- en nadelen van de nieuwe media- en techniek wereld. (voorbeelden)

  4. Gebruik krijgen van een eigen website (beschrijven).

  5. Bijeenkomsten bij de mensen thuis, te beginnen bij … De LvE organisatie (VAYAV) zorgt voor alles wat nodig is om de bijeenkomsten leuk en nuttig te houden, kosteloos.

Vanaf het begin spreken de deelnemers af gasten te gaan uitnodigen uit hun eigen omgeving die wat minder makkelijk zelf initiatief tonen. Ze kunnen gewoon aanschuiven zonder dat er iets van hen wordt verwacht. Als ze het leuk vinden, blijven ze komen. In Benthuizen gebeurde dat al op de tweede bijeenkomst. Daar kwamen 4 gasten erbij zitten uitgenodigd door enkele deelnemers.

Leuk voor Elkaar mikt dus op het entameren van een lokale community, niet alleen op het organiseren van groepen die volgens een vaste regelmaat en op afgesproken plaatsen bijeenkomen.

 

Eind 2019 zijn bijna 80 ouderen bereikt. Het merendeel actief en vitaal. Degenen die dat niet waren (ongeveer 25) bleken meestal na enkele ontmoetingen af te haken. De vitale ouderen zijn minstens eenmaal in groepsverband bijeen geweest. Zij zien elkaar nog steeds, voor een deel in groepsverband voor een deel bij elkaar thuis.

De vooraf veronderstelde ‘koudwatervrees’ blijken vrijwel alle ouderen te hebben die we ontmoeten, ook de vrijwillige ‘assistenten’. Maar het blijkt dat gezamenlijk ervaringen en wensen uitwisselen inderdaad helpt deze vrees weg te nemen. De koudwatervrees maakt het voor bepaalde groepen ouderen moeilijk om zich te richten op sociale ontmoetingen. Maar niet onmogelijk: we zullen in de volgende fasen experts bij het project betrekken die weten hoe je via lokale campagnes deze groep kan bereiken. Bijvoorbeeld is er het plan een documentaire te maken over de ervaringen van de deelnemers in fase 1 en 2. Uiteraard zullen we daarbij steeds vermelden hoe de fondsen fase 1 hebben mogelijk gemaakt in twee steden: Alphen aan den Rijn en Amsterdam.

 

In Amsterdam is eind 2019 Leuk voor Elkaar Amsterdam - OBA van start gegaan. 30 januari 2020 is de eerste bijeenkomst in de bibliotheek Buitenveldert gepland. De verwachting is dat vanaf maart 2020 de bibliotheek Oost eraan kan worden toegevoegd. Eind 2020 kunnen de fondsen het verslag hiervan tegemoet zien.

Van alle bijeenkomsten zijn foto’s en filmpjes gemaakt, sommige in 360 graden versie. In de tekst zijn er enkele foto’s opgenomen, maar de meeste zijn te zien op onze website: www.leukvoorelkaar.nl.  

 

Actualiteit

In maart 2020 is wereldwijd het Corona virus losgebarsten. Een van de gevolgen is dat met name ouderen in kwetsbare positie plotseling alle (schaarse) sociale contacten die ze nog hadden tijdelijk kwijtraakten.

In ons project zien we dat de belangstelling van de deelnemers voor virtuele sociale bijeenkomsten hierdoor is toegenomen. Uiteraard is het nog te kort dag om harde uitspraken te doen. Maar wat zeker is: de motivatie om samen uit te proberen wat virtuele ontmoetingen zijn, en wat er voor nodig is, is toegenomen.

We gaan er van uit dat deze pandemie over enkele maanden tot het verleden hoort, maar blijvend is het effect dat alternatieven voor fysieke ontmoetingen door de doelgroep interessanter zijn geworden.

sluyterman_logo.gif
rcoak-logo.jpg
eindrapportage
bottom of page